Μινωικές: αγορά μετοχών από Grimaldi

Μινωικές: αγορά μετοχών από Grimaldi Σε αγορά 20 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών, συνολικής αξίας…