Η καταστροφή των Ψαρών

Η καταστροφή των Ψαρών

Η καταστροφή των Ψαρών

Σάν σήμερα η καταστροφή των Ψαρών από τον Οθωμανικό Στρατό τον Ιούνιο του 1824.