ΚΠΣ: Τροποποίηση δρομολογίων

ΚΠΣ: Τροποποίηση δρομολογίων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/06/2018
Το δρομολόγιο από Πειραιά για Αίγινα-Μέθανα-Πόρο θα αναχωρήσει στις 19.00 αντί   17.30 με το πλοίο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 09/06/2018
*Το δρομολόγιο από Πόρο προς Μέθανα-Αίγινα-Πειραιά θα αναχωρήσει στις  07.30, από Μέθανα 08.00 από Αίγινα  09.00 προς Πειραιά  με το πλοίο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ. 
Το δρομολόγιο από Πειραιά προς Αίγινα – Μέθανα-Πόρο θα αναχωρήσει στις 07.45 αντί 10.45 με το πλοίο ΦΟΙΒΟΣ     

    
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/06/2018

* ΕΚΤΑΚΤΟ δρομολόγιο από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΑΙΓΙΝΑ 09.30 με το πλοίο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ από ΑΙΓΙΝΑ 11.00 προς Πειραιά. 

  **ΕΚΤΑΚΤΟ δρομολόγιο από Πειραιά προς ΑΙΓΙΝΑ 13.00 με το πλοίο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ  από ΑΙΓΙΝΑ 15.30 προς Πειραιά.

*Το δρομολόγιο από Πόρο προς Μέθανα-Αίγινα-Πειραιά θα αναχωρήσει στις 17.30, από  Μέθανα 18.00 , από Αίγινα 19.00 προς Πειραιά με το πλοίο ΦΟΙΒΟΣ.
*Το δρομολόγιο από ΑΙΓΙΝΑ προς Πειραιά με το πλοίο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ θα αναχωρήσει στις 17.00 αντί 16.00
*Το δρομολόγιο από Πειραιά προς Αίγινα με το πλοίο ΦΟΙΒΟΣ θα αναχωρήσει στις 20.40 αντί 20.00 .