Οι αδελφοί Στεφάνου μιλούν για το Golden Express

αδελφοί Στεφάνου

Οι αδελφοί Στεφάνου μιλούν στο Εν Άνδρω για το Golden Express και την συνεργασία της Golden Star Ferries με την Fast Ferries για την από κοινού αγορά του ταχύπλοου Golden Express.