Ονομαστική κατάσταση επιβαινόντων

Ονομαστική κατάσταση επιβαινόντων

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41 είναι υποχρεωτική, για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο.

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την έκδοση των εισιτηρίων σας πρέπει να ενημερώνετε το πρακτορείο έκδοσης για τον αριθμό του τηλεφώνου σας (κατά προτίμηση κινητού), ούτως ώστε να ειδοποιείστε σε περίπτωση τροποποίησης δρομολογίου (π.χ. απαγόρευση απόπλου λόγω καιρού κ.λ.π.).

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι κατά το ταξίδι σας πρέπει να φέρετε μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης), τα οποία θα πιστοποιούν την ταυτότητά σας, διότι θα διενεργούνται έλεγχοι κατά την επιβίβασή σας.