Αλλαγή στην ιστοσελίδα του υπουργείου εμπορικής ναυτιλίας

Τις τελευταίες μέρες όπως φαίνεται κάποιο πρόβλημα ίσως να  υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου εμπορικής ναυτιλίας, καθώς δεν είναι εφικτή η πρόσβαση.

Το domain της ιστοσελίδας http://www.yen.gr/ έχει redirect (ανακατεύθυνση) και παραπέμπει στην ιστοσελίδα του λιμενικού σώματος http://www.hcg.gr/

Μέχρι τώρα τουλάχιστον επισήμως, παραμένει άγνωστο αν υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα στην ιστοσελίδα η απλά έχει συγχωνευθεί με την ιστοσελίδα του λιμενικού σώματος.