Ανάθεση διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης Φ/Γ-Ο/Γ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ

Ανάθεση διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης σχετικά με Φ/Γ-Ο/Γ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ στην εταιρεία με την επωνυμία INSB CLASS