Δεμένα τα πλοία αύριο

Δεμένα θα είναι τα πλοία αύριο 28 Νοεμβρίου 2018 λόγο της 24 ωρης πανελλαδικής απεργίας.