Δεμένα τα πλοία στις 26 Νοεμβρίου

Superferry II

Η ΠΕΜΕΝ (Πανελλήνια ένωση μηχανικών εμπορικού ναυτικού ναυτικού) αποφάσισε για την 26 Νοεμβρίου, εικοσιτετράωρη απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.