Εκποίηση του επικίνδυνου Αλκυών

Εκποίηση του επικίνδυνου Αλκυών

Μέσα στα πλαίσια εκποίησης και απομάκρυνσης επικίνδυνων πλοίων βλέπουμε και αυτή του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου [simple_tooltip content=’Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ του Ε/Γ-Ο/Γ «ALKYON”, σημαίας Βολιβίας, που βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο μόλου ΔΕΗ λιμένα Κερατσινίου, με αριθμό διακήρυξης 05/2018.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 21/03/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 22/03/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ στο γραφείο 231, 1ος όροφος, Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς.
Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως επακριβώς καθορίζεται στο άρθρο 1.6. της διακήρυξης.
Χρόνος ισχύος της προσφοράς ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες , από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
H διακήρυξη είναι καταχωρημένη στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ Α.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.olp.gr./διαγωνισμοί- διακηρύξεις/ εκποιήσεις.’]Αλκυών[/simple_tooltip] σημαίας Βολιβίας, το πλοίο βρίσκεται παροπλισμένο στο Κερατσίνι και αυτή την στιγμή κοντεύει να φτάσει στην κατάσταση που είχαμε δει και το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Παναγία Τήνου λίγο πριν μισοβυθιστεί μέσα στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά.

Το πλοίο θυμίζει πολύ την περίπτωση του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Παναγία Τήνου που ύστερα από παρόμοια κλίση που είχε πάρει μισοβυθίστηκε στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 21/03/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 22/03/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ στο γραφείο 231, 1ος όροφος, Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς.