Έλεγχος πιστοποιητικών Covid 19 – Μετακινήσεις επιβατών

Μετακινήσεις επιβατών

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα : Δημοσίευση Κ.Υ.Α για τα περιοριστικά μέτρα Covid-19μετακίνηση και επιβίβαση επιβατών στα πλοία, εφεξής οι έλεγχοι για την κατοχή των προβλεπόμενων και σε ισχύ ιατρικών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων [εμβολιασμού, νόσησης, διαγνωστικού (PCR και rapid test) και αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) των επιβατών που αναμένουν να επιβιβαστούν στα πλοία, θα διενεργούνται από τις εταιρείες και τα πληρώματα των πλοίων.

Επισημαίνεται ότι, στα άτομα – επιβάτες που δεν κατέχουν τα προβλεπόμενα ιατρικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ή που αρνούνται την απλή επίδειξη ταυτοποιητικών εγγράφων για το συσχετισμό με τα επιδεικνυόμενα ιατρικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στα πλοία ακόμη και αν διαθέτουν εισιτήριο.


Καλλιθέα, 11 Οκτωβρίου 2021