Ένα ακόμη πλοίο για την Salamis lines

Salamis lines

Η Salamis Tours (Holdings) Public Ltd ανακοινώνει ότι έχει υπογραφεί συμφωνία (ΜΟΑ) για αγορά οχηματαγωγού πλοίου τύπου RO RΟ.

Το κόστος αγοράς του πλοίου ανέρχεται σε €4.950.000 και η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί με την παράδοση του πλοίου η οποία θα γίνει μέχρι τον Απρίλιο τον 2019.

Το πλοίο έχει κατασκευαστεί το 1982, είναι 20.831 τόνων ολικής χωρητικότητας και είναι νηολογημένο στην Αγγλία.

Η εταιρεία προτίθεται να εγγράψει το πλοίο στο κυπριακό νηολόγιο.

Η αγορά του πλοίου γίνεται μέσα στα πλαίσια των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων του συγκροτήματος.