Επέστρεψε από τις Αζόρες το Aqua Jewel

Επέστρεψε από τις Αζόρες το Aqua Jewel

Επέστρεψε από τις Αζόρες το Aqua Jewel ολοκληρώνοντας την ναύλωση του στις Αζόρες, για λογαριασμό της Atlânticoline.

Παρακάτω μπορούμε να δούμε εικόνες από την επιστροφή του πλοίου στην Χώρα μας.