ΚΠΣ: Κρατήσεις για το τρίημερο της Κ. Δευτέρας

ΚΠΣ: Κρατήσεις για το τρίημερο της Κ. Δευτέρας

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις κρατήσεις σας για το τρίημερο της Καθαράς Δευτέρας.