Κράτηση πλοίου ξένης σημαίας στην Καβάλα

Κράτηση πλοίου
Το μέτρο της κράτησης επιβλήθηκε στο M/V ”BYBLOS” σημαίας Togo, βραδινές ώρες χθες, από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Κ.Γ.Ε. Θεσσαλονίκης λόγω διαπίστωσης σοβαρών ελλείψεων που εμπίπτουν στο παράρτημα Χ του ΠΔ 16/2011, το οποίο βρίσκεται παραβεβλημένο σε λιμένα Νέας  Καρβάλης Καβάλας.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας πρόκειται να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.