ΛΣ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επανάληψη διαγωνισμού για τη συντήρηση – επισκευή τεσσάρων (04) στροβιλοφυσητήρων κύριων μηχανών ΠΠΛΣ 020 Κ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #4.990,00€#, απαλλασσομένου Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων  των νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα  Υπηρεσία (Κ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)  στα εξής τηλέφωνα: 2813406924 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την συντήρηση – επισκευή τεσσάρων (04) στροβιλοφυσητήρων κύριων μηχανών ΠΠΛΣ 020 Κ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» μέχρι και την 31 –10–2018 και ώρα12:00., κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Κ.Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΚ 71110   Λιμένας Ηρακλείου , όπου και θα εξετασθούν δημόσια».