Μ.Μ.Μ: Νέα μέτρα στις μετακινήσεις των πολιτών

Νέα μέτρα στις μετακινήσεις

Μ.Μ.Μ: Νέα μέτρα στις μετακινήσεις των πολιτών

Μέσα στα πλαίσια της πρόληψης κατά της πανδημίας του Κορονοϊού, εφαρμόζονται πλέον νέα μέτρα με την μορφή χάρτη υγειονομικής ασφάλειας ανά περιοχή. Μέσα σε αυτά τα μέτρα συγκαταλέγονται και οι μετακινήσεις με πλοία.

Αυτό σημαίνει ότι κάποιο σημείο (που διαθέτει ακτοπλοϊκή γραμμή) βρίσκεται για παράδειγμα σε επίπεδο 3, το – τα πλοια που εξυπηρετούν την γραμμή αυτή, ορίζουν πρωτόκολλο 50%.

  • Επίπεδο 1 – Ετοιμότητας
  • Επίπεδο 2 – Επιτήρησης
  • Επίπεδο 3 – Αυξημένης Επιτήρησης
  • Επίπεδο 4 – Αυξημένου Κινδύνου


Επίπεδο 1: πληρότητα πλοίων 80%
Επίπεδο 2: πληρότητα πλοίων 65%
Επίπεδο 3: πληρότητα πλοίων 50%
Επίπεδο 4: απαγόρευση μετακινήσεων