Νέες ρυθμίσεις για το επίδομα ανεργίας των ναυτικών

Την επέκταση των ορίων ηλικίας για τα τέκνα των ναυτικών, που είναι άνεργα ή σπουδάζουν, έτσι ώστε να παραμένουν εξαρτώμενα μέλη, περιλαμβάνει διάταξη νόμου στο σχετικό νομοσχέδιο

Στόχος είναι να μπορούν τα τέκνα των ναυτικών να επωφελούνται από την προστασία κοινωνικής ασφάλειας και ειδικότερα παροχών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, υπό όρους όχι λιγότερους ευνοϊκούς με εκείνους που απολαμβάνουν τα τέκνα των εργαζομένων στη ξηρά. Στην ίδια λογική, υπάρχει διάταξη που αυξάνει το μηνιαίο επίδομα ανεργίας που παρέχεται σε όλους τους ναυτικούς, στο ποσό των 350 ευρώ το μήνα.

Έτσι ως μέλη οικογένειας ναυτικού είναι:

α. Τα τέκνα μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άνεργα.

β. τα τέκνα που συμπλήρωσαν το 18ο έτος και σπουδάζουν σε ελληνικά ή ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εάν συνεχίζουν τις σπουδές τους το ίδιο ισχύει για 2 έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέραν από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους.

Η παρεχόμενη από τον Οίκο Ναύτου προστασία λόγω σπουδών αφορά στη φοίτηση σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι ως τέκνα για την παροχή προστασίας από τον Οίκο Ναύτου θεωρούνται και οι προγονοί.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr