Οθωνοί: Απίστευτο, κόπηκε για δεύτερη φορά ο φωτοσημαντήρας

φωτοσημαντήρας

Με την χθεσινή κακοκαιρία κόπηκε ο φωτοσημαντήρας στην θέση αυλάκια Οθωνών.

Είναι η δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά κόπηκαν και χάθηκαν πριν από 5 χρόνια και χρειάστηκαν προσπάθειες για να επανατοποθετηθούν πριν από λίγο καιρό.

Χωρίς τους φωτοσημαντήρες είναι δύσκολο να λειτουργήσει το λιμάνι.

Οθωνοί: Απίστευτο, κόπηκε για δεύτερη φορά ο φωτοσημαντήρας!!!