Παγκόσμια μελέτη The Boston Consulting Group

ImageHandler

Η Θαλάσσια  Αγορά  Containers/Εμπορευματοκιβωτίων  Αντιμετωπίζει Ακόμα  πιο  Ταραγμένα  Νερά  στις  Νέες Συνθήκες  του  Παγκόσμιου Εμπορίου. Σύμφωνα με  νέα  μελέτη της  BCG   οι  ναυτιλιακές  εταιρίες  οι  οποίες δραστηριοποιούνται  στον κλάδο των    εμπορευματοκιβωτίων  πρέπει  να προχωρήσουν  σε  νέες  στρατηγικές προκειμένου να επιβιώσουν κάτω από τις συνθήκες χαμηλής ζήτησης. ΑΘΗΝΑ, 9  Νοεμβρίου  2016  –  Οι  εταιρίες θαλάσσιας  μεταφοράς  εμπορευματοκιβωτίων  πρέπει να υιοθετήσουν  νέες  στρατηγικές  για να  επιβιώσουν  στη νέα εποχή,  που  χαρακτηρίζεται  από χαμηλή ζήτηση,  σύμφωνα με  τη  νέα μελέτη  της  The  Boston  Consulting  Group  (BCG).

Η  μελέτη αυτή  τιτλοφορείται  “Επιβιώνοντας  σε  δυνατούς  ανέμους:  Η  νέα  εποχή  στο  παγκόσμιο  εμπόριο και στη  θαλάσσια  μεταφορά  εμπορευματοκιβωτίων”,  κυκλοφόρησε  παγκοσμίως  στις  2 Νοεμβρίου, 2016. Η ζήτηση για εμπορευματοκιβώτια σημείωσε  αύξηση  το 2014,  αλλά  στο τέλος  του  2015  ο μέσος  παγκόσμιος  ρυθμός αύξησης στον  κλάδο  θαλάσσιας  μεταφοράς  εμπορευματοκιβωτίων ήταν  απογοητευτικός  και  άγγιζε  μόλις  το 1,9%.  Παρόλα  αυτά,  σε  μια προσπάθεια αναβάθμισης των  υπηρεσιών  και  μείωσης  του  κόστους  ανά κιβώτιο,  οι μεταφορείς  συνέχισαν  να επενδύουν σε  μεγάλα  και  νέα πλοία.

Αυτή η  κίνηση  αύξησε  σημαντικά  την υπερπροσφορά,  που  είχε  ήδη αρχίσει να επηρεάζει την  αγορά, συμπιέζοντας  ακόμα  περισσότερο τις  τιμές μεταφοράς  των εμπορευμάτων  σε  πρωτόγνωρα  χαμηλά  επίπεδα.  Ο κος  Ulrik  Sanders,  senior  partner  της BCG και  ένας  από τους  συγγραφείς  της  μελέτης,  σημειώνει  ότι  “το 2015, για πρώτη  φορά,  ο  ρυθμός αύξησης της ζήτησης εμπορευματοκιβωτίων  υπολειπόταν  του  ρυθμού  ανάπτυξης  του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.“

Προκειμένου  να εντοπίσουν  τις  πιθανές  αιτίες  για τα απογοητευτικά νέα του  2015,  οι συγγραφείς  της  μελέτης ανέλυσαν  την  απόδοση  (όγκος  εισαγωγών  – εξαγωγών)  6  κύριων εμπορικών  ζωνών  ,  που  αντιπροσωπεύουν συνολικά άνω  του  80%  του  συνολικού παγκόσμιου εμπορίου  εμπορευματοκιβωτίων.  Η  απόδοση  διέφερε  ανά εμπορική ζώνη  και  εξαρτήθηκε κατά βάση  από  τους  κύριους  παράγοντες  βιομηχανικής  και  καταναλωτικής ζήτησης,  καθώς και  από τις δομικές αλλαγές σε οικονομίες όπως η Κίνα.

Οι  εμπορικοί  άξονες  αυτοί  είναι: Ασία-Ευρώπη,  Ασία-Β.  Αμερική, μεταφορές  εντός  Ασίας (συμπεριλαμβανομένων  των  μεταφορών  εντός  Κίνας), Ινδία-Μέση  Ανατολή,  Λατινική Αμερική και  Αφρική.  Το πιο ενδιαφέρον  είναι  ότι  κάποιες  μεμονωμένες περιοχές  εμπορίου  –  ιδιαίτερα μεταξύ  Ειρηνικού  και Ινδίας-Μέσης  Ανατολής  –  πέτυχαν  εντυπωσιακούς ρυθμούς  ανάπτυξης  το 2015,  ενώ  οι  μεταφορές  εντός  Ασίας, που  παραδοσιακά είχαν  πολύ  υψηλούς  ρυθμούς ανάπτυξης, σημείωσαν ιδιαίτερα απογοητευτικά αποτελέσματα.  

Προβλέψεις για την παγκόσμια θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων το 2020 Οι  συγγραφείς  αξιολόγησαν τους  κύριους  παράγοντες  της  ζήτησης  προκειμένου  να αναπτύξουν διαφορετικά σενάρια  για τα επόμενα πέντε χρόνια  αναφορικά με  το  πώς θα  κινηθεί  η παγκόσμια  θαλάσσια  μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων.  Η  κα Camille Egloff-Γκίκα,  Partner  και Επικεφαλής  του  Κλάδου  της  Ναυτιλίας  για την  BCG  παγκοσμίως,  και  συντελεστής της  μελέτης, εξηγεί:    “Στόχος  μας  είναι  να απαντήσουμε  στην  εξής  ερώτηση:  ήταν  το 2015  έτος  ύφεσης που ακολουθεί  την  κυκλικότητα της  οικονομίας  ή ήταν  μια ένδειξη  ότι  μπαίνουμε  σε  μια νέα εποχή για το παγκόσμιο εμπόριο;”

Οι  συγγραφείς  μελέτησαν  εκτενώς  τα πιθανά σενάρια για  τη ζήτηση εμπορευματοκιβωτίων καθώς και  για  το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης  για  την  περίοδο 2015-2020.  Κατά τη  μελέτη, αναμένεται  ετήσια αύξηση  της παγκόσμιας  ζήτησης  θαλάσσιας  μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων  από 2,2%  έως  3,8%.  Σε  ό,τι αφορά το ισοζύγιο προσφοράς  –  ζήτησης,  η προσφορά  αναμένεται    να ξεπεράσει  τη  ζήτηση  από 8.2%  έως 13.8%  το 2020.

(Η  διαφορά ήταν  της  τάξης  του  7%  το 2015.)  Οι  συγγραφείς  εκτιμούν  ότι  στο τέλος  του  2020,  η υπερπροσφορά  θα  κυμανθεί  μεταξύ  2  και  3,3  εκατομμυρίων  TEU  (ισοδύναμη  μονάδα 20 ποδών) – το οποίο μεταφράζεται περίπου σε  90 έως 150 πλεονάζοντα πλοία τύπου Triple E. Οι επιπτώσεις και οι επόμενες κινήσεις των μεταφορέων Η ανάλυση  της  BCG  για  την  παγκόσμια  ναυτιλία  αναφέρει  ότι  πολλές  εταιρίες  μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων  έχουν  “συμπιεσθεί”  ανάμεσα στους  ηγέτες  της  αγοράς  και  τις  εταιρίες που εξειδικεύονται  σε  συγκεκριμένο είδος  εμπορίου  (niche  players).  Η  κα  Camille  Egloff-Γκίκα αναφέρει,

“Προκειμένου  να βελτιώσουν  την  απόδοσή  τους  στα  νέα δεδομένα της  αγοράς,  οι μεταφορείς εμπορευματοκιβωτίων  πρέπει  να σκεφθούν  σοβαρά να προβούν  σε  ορισμένες κινήσεις,  όπως για  παράδειγμα  να  δημιουργήσουν  οικονομίες  κλίμακας  από μόνες  τους  είτε μέσω  παγκόσμιων  συγχωνεύσεων  είτε  μέσω μικρότερης  κλίμακας  εξαγορών.  Αυτές  οι  κινήσεις θα  τους  βοηθήσουν  να μειώσουν  τα κόστη τους, δημιουργώντας  συνέργειες  στην  καλύτερη κατανομή  του  στόλου  τους  στις  κατάλληλες  εμπορικές  ζώνες,  μέσω του  ορθολογισμού αφενός του  δικτύου  τους  και  αφετέρου  του  δικτύου  πρακτόρων  τους.   Η  βελτιστοποίηση των συνεργειών μπορεί να μειώσει το κόστος των συγχωνευμένων εταιριών από 5% έως 10%.”   Σύμφωνα με  τη μελέτη,  η  περαιτέρω  ενίσχυση  των  συμμαχιών  (για παράδειγμα,  κάνοντας συμφωνίες  για κοινή σύναψη συμβάσεων  και  κοινούς  κανόνες  λειτουργίας),  θα  μπορούσε  να αυξήσει κατά 3%  τα  κέρδη προ τόκων  και φόρων.

Η  αξιολόγηση  των  ανωτέρω  βελτιωτικών κινήσεων  θα  απαιτήσει  εξειδικευμένα μοντέλα συμμαχιών,  που  θα  χαρακτηρίζονται  από καλύτερη ενσωμάτωση  των  λειτουργιών  και  των  περιουσιακών  στοιχείων  των  εταίρων. Η επιπρόσθετη όμως  πολυπλοκότητα που  ενέχεται  σε  μια  συμμαχία με  πολλούς  εταίρους  μπορεί να αντισταθμίσει εν μέρει τα πιθανά οφέλη.  Στο  μεταξύ,  η βελτιστοποίηση  της  βασικής  δραστηριότητας  μιας  εταιρίας  (για παράδειγμα, αναθεωρώντας  το προϊόν  της  και  το δίκτυό της  με  παράλληλο έλεγχο του  κόστους)  θα μπορούσε  να αυξήσει  τα  κέρδη  προ τόκων  και  φόρων  από 5%  έως 7%.  Η  αναζήτηση  της 

εμπορικής  υπεροχής,  ακόμα  και  σε  μια  μη-διαφοροποιημένη (commoditized)  αγορά,  μπορεί  να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  σε  τομείς  όπως η  αποτελεσματικότητα του δυναμικού  πωλήσεων  και  η χάραξη στρατηγικής,  βελτιώνοντας  τα κέρδη προ τόκων  και  φόρων από 3% έως 5%. Οφέλη μπορούν  να προέλθουν  και από συγγενείς  αγορές,  για παράδειγμα  μέσω  διάθεσης υπηρεσιών  ταχυμεταφοράς  εμπορευμάτων  στις αναπτυσσόμενες  οικονομίες.

Τέλος,  οι μεταφορείς  μπορούν  να   χρησιμοποιήσουν  τις  ψηφιακές  τεχνολογίες  για να βελτιώσουν  τις εμπορικές τους  πλατφόρμες,  να  αυξήσουν  την  αποδοτικότητα των  εσωτερικών  τους διαδικασιών,  να βελτιώσουν  τη διαχείριση  του  στόλου  τους  και  να ενθαρρύνουν  μια πιο αποτελεσματική συνεργασία με όλους τους συντελεστές του κλάδου.  Αντίγραφο  της  μελέτης  μπορείτε  να βρείτε  στο https://www.bcgperspectives.com/content/articles/transportation-travel-tourism-globalizationsailing-strong-winds/ Για συνέντευξη  με  έναν  από τους  συγγραφείς της  μελέτης,  παρακαλώ  επικοινωνήστε:  Λίνα Γεωργοπούλου, τηλ. +30 210 7260 242, email: Georgopoulou.Lina@bcg.com Σχετικά  με  τη  The  Boston  Consulting  Group  (BCG) Η  The  Boston  Consulting Group  (BCG)  είναι  μια διεθνής  εταιρία παροχής  συμβουλευτικών υπηρεσιών  και  ο παγκόσμιος  ηγέτης  σε θέματα  συμβουλευτικής  στον  κλάδο  της  εταιρικής στρατηγικής.

Οι  πελάτες  μας  προέρχονται  από τον  ιδιωτικό και    δημόσιο τομέα,    από μηκερδοσκοπικούς  οργανισμούς  σε όλες  τις  γεωγραφικές  περιοχές.  Βοηθάμε  στην εξεύρεση δυνατοτήτων  για βελτιστοποίηση  της  αξίας  των εταιριών-πελατών  μας,  και  υποστηρίζουμε  το μετασχηματισμό  των  εταιριών  τους.

Η  εξατομικευμένη μας προσέγγιση  συνδυάζει μια  εκ βαθέων  μελέτη της  δυναμικής  των  εταιριών  και  των αγορών  στις  οποίες δραστηριοποιούνται, σε  στενή συνεργασία με  όλα  τα επίπεδα ιεραρχίας.  Αυτή η  προσέγγιση διασφαλίζει  πως οι πελάτες  μας  θα  επιτύχουν  ένα   βιώσιμο  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,  θα  δημιουργήσουν πιο ικανούς οργανισμούς  και  θα  εξασφαλίσουν  βιώσιμα  αποτελέσματα.

Η  BCG  ιδρύθηκε  το  1963, και  είναι  μια ιδιωτική εταιρία με  81  γραφεία  σε  45  χώρες.  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε  την  ιστοσελίδα  μας  bcg.com. Σχετικά  με  το  bcgperspectives.com Το Bcgperspectives.com  παρουσιάζει  τις  τελευταίες  απόψεις  των  ειδικών της  BCG,  κάποιων Διευθυνόντων Συμβούλων  εταιριών,  ακαδημαϊκών  και  λοιπών  ηγετών.  Καλύπτει  θέματα που αφορούν  την  ανώτατη βαθμίδα διοίκησης,  Παρέχει  επίσης πρωτοφανή πρόσβαση  στο εκτεταμένο αρχείο απόψεων  των  ηγετών,  που  έχει  η BCG και  που  χρονολογείται  από 50ετίας, την  εποχή του  Bruce  Henderson,  του  ιδρυτή της  εταιρίας  και  ενός  από τους  αρχιτέκτονες  της συμβουλευτικής  του  μοντέρνου  μάνατζμεντ.  Μπορείτε  να έχετε  πρόσβαση  σε  όλο  το αρχείο μας –  που  συμπεριλαμβάνει  video,    ραδιοφωνικές  διαδικτυακές  μεταδόσεις,  σχολιασμούς  και μελέτες  –  μέχω  PC,  κινητών  τηλεφώνων,  iPad,  Facebook,  Twitter  και  LinkedIn.   

Από την Ελευθερία Πάντζιου για το marinews