ΠΕΑΛΣ: Λεωφορειακή γραμμή 218

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/Α/02/16

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η απάντηση του Υπουργείου στην παρέμβαση της ΠΕΑΛΣ για την επανασύνδεση μέσω της λεωφορειακής γραμμής 218 του κτιρίου του ΥΝΑΝΠ με τον ΗΣΑΠ Πειραιά

Ενημερώνουμε ότι μετά από παρέμβασή μας στον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφορικά με τη διακοπή της λεωφορειακής γραμμής 218 που συνέδεε το κτίριο του Υπουργείου με τον σταθμό ΗΣΑΠ του Πειραιά, λάβαμε την κάτωθι απάντηση:

“1. Μετά την τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 218 στον Πειραιά απεστάλη άμεσα στον ΟΑΣΑ το (γ) σχετικό έγγραφο με το οποίο ζητούνταν η επανεξέταση της απόφασης τροποποίησης με σκοπό τη συνέχιση των δρομολογίων της υφιστάμενης γραμμής 218 ή άλλως η εξέταση εναλλακτικών λύσεων που θα επέτρεπαν την σύνδεση του σταθμού ΗΣΑΠ στον Πειραιά με το κτήριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Ο ΟΑΣΑ με τη (β) σχετική απόφαση προέβη στην τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 859 Πειραιάς – Δεξαμενές με τη διέλευση αυτής εντός του λιμένα Πειραιά καθημερινά και για τα χρονικά διαστήματα 07:10π.μ. έως 08:00π.μ. και 13:25μ.μ. έως 15:05μ.μ.

3. Θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση της γραμμής 859 καλύπτει μερικώς τη σύνδεση με τον Πειραιά απεστάλη το (γ) σχετικό έγγραφο μας με το οποίο ζητούνταν η συμπλήρωση και επέκταση των δρομολογίων της γραμμής 859 ώστε να υπάρχει συνεχής και αδιάλειπτη σύνδεση με τον Πειραιά καθ όλη την διάρκεια της ημέρας.

4. Από τον ΟΑΣΑ μας γνωρίσθηκε ότι προκειμένου προβούν σε απόφαση επανεξέτασης των δρομολογίων της λεωφορειακής γραμμής 859, θα πραγματοποιήσουν κατά το χρονικό διάστημα 11-12 Ιανουαρίου μετρήσεις της επιβατικής κίνησης αναφορικά με τον όγκο των μετακινουμένων καθώς και του χρόνου της διαδρομής. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αποφασισθεί η επέκταση καθώς και η συχνότητα των δρομολογίων .

5. Παρακαλούμε όπως τα αναφερόμενα γνωστοποιηθούν στο ένστολο και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.”

Πάρα ταύτα, αναμένουμε την οριστική τακτοποίηση του ζητήματος καθώς αφορά μια αναγκαία ενέργεια για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων πολιτών αλλά και του προσωπικού του ΥΝΑΝΠ.