Προκήρυξη διαγωνισμού δρομολογιακών γραμμών

Προκήρυξη διαγωνισμού δρομολογιακών γραμμών

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 31/10/2018

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ