Σκάνδαλο εκατομμυρίων στο ναυτικό νοσοκομείο

Σαρωτικοί έλεγχοι στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με επίκεντρο το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ), βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς εντοπί­στηκαν περίπου 600 τιμολόγια που είχαν εκδοθεί και εισπραχθεί δύο και τρεις φορές! Στην πραγμα­τικότητα, πρόκειται για τιμολόγια που δηλώθηκαν ως… απολεσθέντα και για τα οποία έγιναν δεκτές φωτοτυπίες! Στο έγγραφο του Ναυτικού Νοσοκο­μείου Αθηνών που δημοσιεύουμε, γίνεται αναφο­ρά σε «διπλό» τιμολόγιο, με ημερομηνία του 2013.

Δεν είναι το μοναδικό. Υπάρχουν και άλλα πολ­λά και γι΄ αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα από την ανακρίτρια του Ναυτοδικείου! Η εκτίμηση της οικονομικής ζημιάς μόνο στο Π.Ν.; Μπορεί να φθάνει κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ, μιας και η υπόθεση πάει αρκετά χρόνια πίσω στο παρελθόν.

Τι έχει συμβεί;

Ένα τιμολόγιο εκδίδεται μία μόνο φορά και μόνο το πρωτότυπο εξοφλείται. Αν το πρωτότυπο χαθεί ή καταστραφεί, απαιτείται πόρισμα ΕΔΕ που να δια­πιστώνει ότι χάθηκε το πρωτότυπο και έτσι η φωτο­τυπία του τιμολογίου, συνοδευόμενη από το πόρισμα της ΕΔΕ, εξοφλείται. Το εξοφλημένο τιμολόγιο ισούται φυσικά με χρήματα.

Στο έγγραφο που αποκαλύπτουμε εμφανίζεται το ίδιο τιμολόγιο να έχει εξοφληθεί δύο φορές. Άρα η εταιρεία εξέδωσε δύο πρωτότυπα και είναι απά­τη ποινικά κολάσιμη εκ μέρους της εταιρείας, που, όμως, σίγουρα είχε συνεργό εντός του ΝΝΑ ή του ΓΕΝ. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί τιμολόγια με μορ­φή φωτοτυπίας, τα οποία δεν δικαιολογούνται.

Τα ποσά των τιμολογίων ξεκινούν από εκατοντάδες ευρώ και φθάνουν σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Το μεγάλο «κύμα» των διπλών τιμολογίων εντοπίζεται την περίοδο 2013-2014, τότε που είχε δοθεί εντολή για εξόφληση ιδιωτών και εταιρειών, στις οποίες όφειλαν χρήματα τα νοσοκομεία, πολιτικά και στρατιωτικά.

Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι τα εξής:

♦ Πώς ένα τιμολόγιο σε πρωτότυπη μορφή βρέθηκε στο ταμείο του ΓΕΝ και στο ταμείο του ΝΝΑ;

♦ Γιατί από το 2013 χρειάστηκε να φθάσουμε στο 2016 για να εντοπιστούν τα διπλά τιμολόγια;

♦ Οι οικονομικοί επιθε­ωρητές που ελέγχουν κάθε χρόνο τις διαχειρίσεις, προκειμένου να κλείσουν τα βιβλία, γνω­ρίζουν για το θέμα;

♦ Οι παριστάμενοι οικονομικοί επιθεωρητές, που έλεγξαν τη διαχείριση κατά την παράδοση-παραλαβή της, είναι ενήμεροι;

♦ Τον Νοέμβριο του 2013 και τον Ιούλιο 2014, που έγινε έκτακτος οικονομικός έλεγχος του ΝΝΑ, δεν διαπιστώθηκε τίποτα;

♦ Το 2016, που τελικά διαπιστώθηκε η παρατυπία, διατάχθηκε ΕΔΕ προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση ή άλλες παρατυπίες; Αν ναι, ποιο είναι το πόρισμά της;

♦ Πόσα είναι τα τιμολόγια που πληρώθηκαν δύο και τρεις φορές;

♦ Αληθεύει ότι υπάρχει ΕΔΕ στο ΝΝΑ για το 2013, που διαπιστώνει ότι διπλοπληρώνονταν τιμολό­για που εξοφλούνταν μέσω της ρύθμισης στρατιω­τικών νοσοκομείων;

ΠΗΓΗ: SALAMINA PRESS