Σε πλειστηριασμό το ΣΠΙΙΝΤ ΚΑΤ 1

Ο Συμβολαιογράφος Πειραιώς Χρήστος Γκορίτσας του Γεωργίου, εδρεύων στον Πειραιά (Αγίου Κωνσταντίνου 13) και έχων ΑΦΜ 078928686, ως υπάλληλος του πιο κάτω πλειστηριασμού.

Τιμή πρώτης προσφοράς: Ευρώ 1.200.000. Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και κάθε άλλου σχετικού νόμου. Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν όπου και όταν ορίζεται πιο πάνω, προκειμένου να πλειοδοτήσουν. Πειραιάς, 24.01.2019 Ο Συμβολαιογράφος Πειραιώς Χρήστος Γ. Γκορίτσας.

Photo: topontiki.gr