Συνεδρίαση λιμενικού ταμείο Θήρας

2016-03-02_074804

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 244 του Δ.Κ.Κ  (Ν.3463/2006) σας καλούμε την 4η του μήνα Μαρτίου  ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και  ώρα 10:30 σε τακτική  συνεδρίαση , στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (πρώην Κοινότητα Θήρας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

Δείτε περισσότερα εδω