Συμμετοχή ΓΓ/ΥΝΑΝΠ Διονύση Τεμπονέρα σε εκδήλωση

Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα “Ερμής” του ΕΒΕΑ εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: «Συνδυασμένες μεταφορές, logistics, εφοδιαστική αλυσίδα στη χώρα μας και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης».

Στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας Διονύσης Τεμπονέρας μεταξύ άλλων τόνισε ότι “…ο ρόλος, λοιπόν, της ναυτιλίας και των θαλασσίων μεταφορών αναδεικνύεται ως μια απόλυτη αναγκαιότητα για το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και τις μεταφορές και η σημασία των συνδυασμένων μεταφορών είναι καθοριστική για την αποτελεσματική διακίνηση των εμπορευμάτων.

Στόχο των συνδυασμένων μεταφορών αποτελεί η συνεργασία των υποδομών και των συστημάτων, καθώς και η διευκόλυνση των διαδικασιών για καλύτερες, ταχύτερες, αποτελεσματικότερες και βιώσιμες μεταφορές.

Η ποιότητα, η προσβασιμότητα και η αξιοπιστία των υπηρεσιών μεταφορών επιτρέπουν την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και δημιουργούν σημαντικές άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες πολλαπλασιαστικές ωφέλειες για τις εθνικές οικονομίες”.

Σχετικά αρχεία: