Συνέχεια ενημέρωσης αναφορικά με την ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών ανατολικά της ν. Κρήτης

επιχείρηση έρευνας
Συνέχεια ενημέρωσης  αναφορικά με την ευρεία επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης αλλοδαπών ανατολικά της ν. Κρήτης
 
Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί σώοι πενήντα επτά (57) αλλοδαποί εκ των οποίων, δεκαεννέα (19) μεταφέρθηκαν στη ν. Κρήτη, πέντε (05) στη ν. Ρόδο και τριάντα τρεις (33) στο Λαύριο ενώ έχουν ανασυρθεί τέσσερις (04) σοροί εκ των οποίων τρεις (03) μεταφέρθηκαν στη ν. Κρήτη και μία (01) στη ν. Ρόδο.
Τονίζεται ότι, το Λιμεναρχείο Σητείας, που διενεργεί την προανάκριση, έχει ήδη εντοπίσει μεταξύ των διασωθέντων δύο (02) διακινητές, οι οποίοι και συνελήφθησαν.