Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια

πλοία πεθαίνουν

Παναγία Πάρου: Το πλοίο ύστερα από τον παροπλισμό του και την ημιβύθιση του μεταφέρεται για Sccrap

Λίγες φράσεις με όλο το νόημα που μπορεί να περιβάλει την ιστορία ενός πλοίου, είναι αλήθεια ότι το μεγαλύτερο μέρος των πλοίων παγκόσμιος πεθαίνουν στα λιμάνια.

Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια, άλλα γιατί πέρασε ο χρόνος και λόγο ηλικίας δεν μπορούν πλέον να ταξιδέψουν, άλλα γιατί δεν μπορούν πλέον να αποδώσουν αυτό που αρχικά εκτιμούσαν από την εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρία και άλλα όπως για παράδειγμα το επιβατικό οχηματαγωγό ταχύπλοο Παναγία Πάρου γιατί είχε προβλήματα με οικονομικά θέματα τα οποία και το καθήλωσαν τα τελευταία χρόνια σε πλήρη παροπλισμό.

Το ταχύπλοο Παναγία Πάρου βρισκόταν τέσσερα χρόνια αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Algeciras όπου έφτασε η στιγμή να μισοβυθιστεί μέσα στο λιμάνι όπως είχε γίνει και με το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Παναγία Τήνου στο λιμάνι του Πειραιά.

Μια ιστορία λοιπόν που απλά επαναλαμβάνεται, αυτή την στιγμή ρυμουλκούμενο πλέον το επιβατικό οχηματαγωγό ταχύπλοο Παναγία Πάρου της κάποτε Nel Lines κατευθύνεται στην Τουρκία όπου και θα οδηγηθεί για Scrap.

Photo: Juan Gabriel Mata (J&N Algeciras)
Παρακάτω βλέπουμε φωτογραφικό υλικό που μας απέστειλε ο Juan Carlos Diaz Lorentzo

panagia parou

panagia parou

panagia parou