Το υπουργείο ναυτιλίας ανακοίνωσε την κήρυξη της εταιρείας «ΣΗ ΣΠΙΝΤ ΛΑΪΝΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκπτωτη

Το υπουργείο ναυτιλίας ανακοίνωσε την κήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΗ ΣΠΙΝΤ ΛΑΪΝΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Ακτή Μιαούλη 5 – Πειραιάς 18535, Α.Φ.Μ 996999256, Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, έκπτωτης της ι).. διαβάστε περισσότερα στο «επίσημο έγγραφο» του υπουργείου ναυτιλίας.

Οι ανώτερο κυρώσεις επιβάλλονται καθόσον η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΗ ΣΠΙΝΤ ΛΑΪΝΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την 11η Ιουλίου 2022 και εντεύθεν δεν εκτελεί τα εγκεκριμένα δρομολόγια της υπό στοιχείο (6) απόφασης της παρούσας, κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων για την εξυπηρέτηση των ακτοπλοϊκών δρομολογιακών γραμμών α)ΘΗΡΑ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, β) ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, γ)ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή και ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ και επιστροφή.