Βεβαίωση αποβίβασης από πλοίαρχο (τροποποίηση από 03/01/21)

Βεβαίωση αποβίβασης

Σύμφωνα με Ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ 1Β΄/02-01-2021), σας ενημερώνουμε ότι χορηγείται τροποποιημένη Βεβαίωση Αποβίβασης από τον Πλοίαρχο, στους επιβάτες των Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που καταπλέουν στα λιμάνια της χώρας κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, από 21:00 έως και 05:00 (σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ 1Β΄/02-01-2021), προκειμένου να μπορούν να μετακινηθούν κατά τις ως άνω ώρες απαγόρευσης.

Σχετικά με τα ανωτέρω (Βεβαίωση αποβίβασης), θα γίνεται ανακοίνωση επί του πλοίου, για την ενημέρωση των επιβατών όσον αφορά στην παράδοση των βεβαιώσεων, ώστε να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού.


Καλλιθέα, 4 Ιανουαρίου 2020