Στις 24/2 τα προκαταρκτικά 2015 της Louis

Το διοικητικό συμβούλιο της Louis θα συνέλθει στις 24 Φεβρουαρίου 2016 για να μελετήσει τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και να εγκρίνει την ανακοίνωση της ένδειξης των αποτελεσμάτων της εταιρείας για το τος 2015