Attica Group: Διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας

Attica Group

Η Attica Group ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, βάσει των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την έκδοση του από 26.07.2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ότι κατόπιν επαναξιολόγησής της από την εταιρία ICAP A.E., η οποία έλαβε υπόψη την εξέταση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και γενικότερα στην επιχειρηματική της δραστηριότητα, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, έλαβε διαβάθμιση B (υποβάθμιση κατά 1 βαθμίδα) κατατάσσοντάς την σε κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.


Καλλιθέα, 20 Οκτωβρίου 2020