ΧΑΚ: Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της Louis

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του σχετικά με την εταιρεία LOUIS PLC, ανακοινώνει την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας από σήμερα Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017, καθότι έχουν εκλείψει οι λόγοι της αναστολής.
 
Συγκεκριμένα η εταιρεία έχει υποβάλει και δημοσιοποιήσει:
(α) την Τριμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 31/3/2016,
(β) την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31/12/2015 και,
(γ) την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για τη περίοδο που έληξε στις 30/6/2016.
 
Λευκωσία, 18 Ιανουαρίου 2017
 ΧΑΚ: Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της Louis
Louis: Τριμηνιαία και εξαμηνιαία 2016