Μινωικές Γραμμές: Αγορές μετοχών από Grimaldi Euromed

Μινωικές Γραμμές: Αγορές μετοχών από Grimaldi Euromed

Σε αγορές μετοχών των Μινωικών Γραμμών, προέβη πρόσφατα η Grimaldi Euromed, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi .

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Grimaldi Euromed προέβη στις 15/12/2015 σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας € 2.000,00 και 17/12/2015 σε αγορά 657 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας € 1.314,00

Πηγή: Capital.gr