Μινωικές: αγορά μετοχών από Grimaldi

Grimaldi

Μινωικές: αγορά μετοχών από Grimaldi

Σε αγορά 20 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών, συνολικής αξίας 40 ευρώ, προέβη στις 12/11/2015 η εταιρεία Grimaldi Euromed SpA, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, Emanuele G. Grimaldi, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση