Μινωικές Γραμμές: Αγορά μετοχών από την Grimaldi Euromed

Μινωικές Γραμμές: Αγορά μετοχών από την Grimaldi Euromed

Σε αγορά 324 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών, συνολικής αξίας € 648,00, προέβη στις 24/11 η Grimaldi Euromed, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.