Στις 22/12 τα τελικά 2015 της Louis

Louis plc – συνεδρία διοικητικού συμβουλίου

Λευκωσία 12 Δεκεμβρίου 2016

Η Louis plc ανακοινώνει ότι το διοικητικό της συμβούλιο θα συνέλθει στις 22 Δεκεμβρίου για να εξετάσει μεταξύ άλλων θεμάτων τις εξελιγμένες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου