Αλλαγή στο πηδάλιο της intermepa

2016-intermepa-new-helm-1

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος-INTERMEPA συνεδρίασε την Κυριακή 5 Ιουνίου, «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος», στη Μαρίνα Φλοίσβου φιλοξενούμενη του απερχόμενου Προέδρου της INTERMEPA, κ. Γ. Τσαβλίρη. Πήραν μέρος από την AUSMEPA οι κ.κ. W. Norman, Πρόεδρος και Μ. Κουγγέλης μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της, την CYMEPA ο Δρ. Μ. Ιερείδης, Γενικός Γραμματέας, την HELMEPA ο Δρ. Γ. Γράτσος, Πρόεδρος και κ. Δ. Μητσάτσος, Γενικός Διευθυντής και Γραμματέας της INTERMEPA, την NAMEPA οι κ.κ. C. Maitland, απερχόμενος Πρόεδρος και Joe Hughes, αναλαμβάνων Πρόεδρος καθώς και η κα C. Lyden-Kluss, Εκτελεστική Διευθύντρια και Ιδρυτικό της Μέλος καθώς και από την TURMEPA, η νέα Πρόεδρος κα S. Kaptanoglu μαζί με τον Διευθυντή της Ένωσης κ. A. Ozkural.

Σε εκτέλεση των προβλεπόμενων από το Καταστατικό, τα Μέλη της Επιτροπής εξέλεξαν ομόφωνα για τα επόμενα δύο χρόνια Πρόεδρο της INTERMEPA τον κ. Warwick Norman και Αντιπρόεδρο την κα Sadan Kaptanoglu. Αποφάσισαν ακόμη την τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με την οποία ο απερχόμενος Πρόεδρος να συνεχίσει να συνδράμει τον Πρόεδρο για τα προσεχή δύο χρόνια διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή συνέχιση της υλοποίησης των σκοπών της INTERMEPA.

Κατά τη συνάντηση, τα Μέλη της Επιτροπής παρουσίασαν τις πρόσφατες δραστηριότητές τους και συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των μελών της INTERMEPA.

Γιορτάζοντας τη 10η επέτειο της INTERMEPA, η Γραμματεία, εκφράζοντας και όλες τις MEPAs που απουσίαζαν, ευχαρίστησε τους απερχόμενους Προέδρους κ.κ C. Maitland της NAMEPA και T. Yaramanci της TURMEPA για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για την ενίσχυση της παρουσίας της INTERMEPA στη διεθνή κοινότητα και τους ευχήθηκε κάθε καλό στις μελλοντικές τους δραστηριότητες.