Helmpepa τεύχος 137

Helmpepa τεύχος 137

Εκδόθηκε το τεύχος Νο 137 του Τεχνικού Δελτίου “The Helmepa Navigator”, στο οποίο περιλαμβάνονται άρθρα για τα ακόλουθα θέματα:

  • Ασφάλεια των εργασιών πρόσδεσης
  • Συστάσεις της AMSA για τις επιχειρήσεις μεταφοράς μεταξύ πλοίων στη θάλασσα
  • Ναυτικά ατυχήματα και περιστατικά – σταχυολόγηση από την ετήσια επισκόπηση του Emsa
  • 10 χρόνια CleanSeaNet

Σημείωση: Το Τεχνικό Δελτίο “The Helmepa Navigator” εκδίδεται τόσο στα Αγγλικά όσο και στα Ελληνικά. Αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις εταιρείες και τους ναυτικούς μέλη της Helmepa και είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας