ΝΟΒΣ – Παγκόσμιος εθελοντικός καθαρισμός ακτών 2021

ΝΟΒΣ

Καθαρίζουμε τις ακτές μαζί, γιατί η θάλασσα είναι ζωή!
Σας καλούμε να συμμετέχετε στην Παγκόσμια Εθελοντική Δράση.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ