Υποβολή υποψηφιοτήτων για τα Βραβεία Seatrade 2016

Τα ετήσια Βραβεία Seatrade αποτελούν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό επιβράβευσης εξαιρετικών επιδόσεων της ναυτιλιακής βιομηχανίας όσον αφορά καινοτόμες λύσεις για ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλική ναυτιλία.

Για το 2016, εκτός από τις τέσσερις βασικές κατηγορίες βραβείων που είναι Ασφάλεια στη Θάλασσα, Καθαρή Ναυτιλία, Καινοτομία στη Λειτουργία του Πλοίου και Επένδυση στον ΄Ανθρωπο, θεσπίζονται δύο νέες κατηγορίες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) και τη Συμφωνία της Χρονιάς (Deal of the Year).

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για όλες τις κατηγορίες μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο http://www.seatrade-awards.com/index.php/2013-10-25-13-06-10/entry-forms-2016
μέχρι την 20 Ιανουαρίου 2016, ενώ για το Βραβείο Ε.Κ.Ε. μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2016.

Η απονομή των Βραβείων Seatrade 2016 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου στο Guildhall του Λονδίνου.

[UPDATE – Παράταση προθεσμίας υποβολής]