Τhe Helmepa Navigator’ (No. 138)

helmepa

Νέο τεύχος του Τεχνικού Δελτίου ‘Τhe HELMEPA Navigator’ (No. 138)

Εκδόθηκε το τεύχος Νο 138 του Τεχνικού Δελτίου “The Helmepa Navigator”, στο οποίο περιλαμβάνονται άρθρα για τα ακόλουθα θέματα:

  • Απαγόρευση της μεταφοράς καυσίμων υψηλής περιεκτικότητας σε θείο
  • Εξηλεκτρισμός της ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο – το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ELEMED
  • Έρευνα του Seatrade Maritime News για την έξυπνη ναυτιλία (smart shipping)

Σημείωση: Το Τεχνικό Δελτίο “The HELMEPA Navigator” εκδίδεται τόσο στα Αγγλικά όσο και στα Ελληνικά. Αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις εταιρείες και τους ναυτικούς μέλη της HELMEPA και είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας (Είσοδος Μελών).