331 Πλοία πέρασαν την διώρυγα του Σουέζ την περασμένη εβδομάδα

Κατά μέσο όρο σε 47,3 πλοία διήλθαν το κανάλι ανά ημέρα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, που φέρει κατά μέσο όρο φορτίο 2.74 τόνους ανά ημέρα το μέσο φορτίο ανά πλοίο ήταν περίπου 58.000 τόνοι.

Σύμφωνα με τα δεδομένα κίνησης της διώρυγας του Σουέζ, από της 6 εως και της 12 Μάιου 2016 τεκμηριωμένα πέρασαν 331 πλοία το κανάλι μεταφέροντας ένα συνολικό φορτίο 19,2 εκατ τόνοι.

Το μέσο φορτίο ανά πλοίο ήταν περίπου 58.000 τόνοι.

Τον Ιούλιο του 2015 ο μέσος ημερήσιος αριθμός των διερχόμενων πλοίων τεκμηριώθηκε σε 47 πλοία, που έφεραν ένα μέσο φορτίο 2,7 τόνων ανά ημέρα.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη Διώρυγα του Σουέζ κυκλοφορία από 6 έως 12 Μάιος 2016:

Ημέρα Βόρειος Νότος
Συν. Πλοίων  
 
Σύν. Τόνοι
Αρ. Πλοίων Φορ. Τόνοι Αρ. Πλοίων Φορ. Τόνοι
Παρασκευή 31 2.1 30 1.9 61 4
Σάββατο 20 0.9 34 1.6 54 2.5
Κυριακή 19 1 19 0.8 38 1.5
Δευτέρα 25 1.5 18 1.2 43 2.7
Τρίτη 17 0,94 18 0,96 35 1.9
Τετάρτη 25 1.6 29 2.1 54 3.7
Πέμπτη 19 1.3 27 1.6 46 2.9
Σύνολο 156 9.1 175 10.16 331 19.2
Μέσος 22.28571 1.291429 25 1.451429 47.28571 2.742857
Φωτογραφία ¨αρχείου¨ marinews