Δημιουργία ναυτιλιακού Cluster

cluster

Δημιουργία ναυτιλιακού Cluster

Τη συγκρότηση ναυτιλιακού cluster υποσχέθηκε στο ΕΒΕΠ η υφυπουργός Βιομηχανίας Θ. Τζάκρη, στη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, επεσήμανε την πάγια θέση του επιχειρηματικού κόσμου της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, η οποία έγκειται στη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων, με στόχο την αναδιάρθρωση της Βιομηχανίας, την επανεκκίνηση της Ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, το σχεδιασμό συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής, καθώς επίσης και τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, στο πλαίσιο στήριξης του εν λόγω κλάδου, ως βασικού συστατικού μίας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής.

Η κα Θ. Τζάκρη, τόνισε στο χαιρετισμό της: «…Ο χώρος της μεταποίησης γύρω από τη ναυτιλία, μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες για την παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση και την επιζητούμενη ανάπτυξη της χώρας.

Το εγχείρημα αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός Εθνικού Ναυτιλιακού Cluster, με άξονα τη Μεταποιητική και συναφή δραστηριότητα, δηλαδή μιας Συστάδας Επιχειρήσεων θαλάσσιων δραστηριοτήτων, πανελλαδικής εμβέλειας.

Στους επιμέρους στόχους του, μπορούν να περιληφθούν για παράδειγμα, η ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων, η δημιουργία αλυσίδων αξίας, η διασύνδεση της βιομηχανίας των logistics, της ναυπηγοεπισκευής, των μεταφορών, τoυ διαμετακομιστικού εμπορίου, της μεταποίησης στην αλιεία, των ναυτιλιακών υπηρεσιών, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης κ.ά.

Τα πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι καθοριστικής σημασίας, γιατί, μεταξύ άλλων, διασφαλίζουν μία σημαντική τοπική αγορά για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και μία υψηλή συγκέντρωση των επιχειρήσεων, που δημιουργούν μία διευρυμένη αγορά και ως εκ τούτου περισσότερες ευκαιρίες για την προσέγγιση μεγαλύτερου αριθμού πελατών, ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, μειωμένα κόστη μεταφορών και πιο απλές αλυσίδες ανεφοδιασμού, ευκολότερη ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας και καινοτομιών, ευνοϊκό περιβάλλον για τη δημιουργία επιχειρήσεων, αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στο διεθνές περιβάλλον κ.ά….».

Χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία συγκρότησης του πρώτου, ελληνικού, ναυτιλιακού cluster, o κ. Β. Κορκίδης, ανέφερε: «…Λειτουργώντας πάντα συλλογικά, θέλουμε τις συνέργειες, να τις κάνουμε πράξη.

Βέβαια, αναφορικά με θέματα ναυτιλίας, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχουν το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Δυστυχώς, η διαρκής υποχώρηση του μεριδίου της Μεταποίησης στο σχηματισμό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) στη Χώρα ερμηνεύεται, ως σαφής τάση αποβιομηχάνισης της ελληνικής οικονομίας και μετασχηματισμού της σε μια οικονομία υπηρεσιών.

Σε μία προσπάθεια αντιστροφής αυτής της δυσμενούς συνθήκης, το Ε.Β.Ε.Π. συμμετέχει με εκπροσώπους του σε επιτροπές, βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με τα αρμόδια υπουργεία και φορείς, υποβάλλει υπομνήματα, καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις σε θέματα ύψιστης προτεραιότητας, που αφορούν στη Βιομηχανία και ιδίως στους τομείς της Ναυπηγοεπισκευής, της Επιχειρηματικής Χωροθεσίας και της απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης.

Η Βιομηχανία αποτελεί διαχρονικά έναν ισχυρό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, που δημιουργεί διατηρήσιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, ως εκ τούτου, οφείλουμε όλοι να τη στηρίξουμε…».

Τα capital controls μείωσαν στο μισό το ναυτιλιακό συνάλλαγμα

Σημαντικά μειωμένες είναι οι εισροές συναλλάγματος από τις θαλάσσιες μεταφορές, μετά την επιβολή των capital controls.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ναυτιλιακό συνάλλαγμα υποχώρησε κατά 53% τον Σεπτέμβριο, μετά την πτώση κατά 46% τον Αύγουστο και κατά 60% τον Ιούλιο.

Συνολικά στο παραπάνω τρίμηνο, οι εισροές μειώθηκαν κατά 1,7 δισ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι.

Με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εισπράξεων συναλλάγματος από μεταφορές προέρχεται από την ποντοπόρο ναυτιλία, καθίσταται σαφές πως τα capital controls επηρέασαν καταλυτικά τα συγκεκριμένα μεγέθη, πλήττοντας το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, αλλά και τη ρευστότητα των τραπεζών. Ειδικότερα, οι εισπράξεις τον Σεπτέμβριο υποχώρησαν στα 598,2 εκατ. ευρώ, από 1,274 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Πηγή zougla.gr