Οι συνεργάτες της Navios αγοράζουν το ζεύγος Panamax

Οι συνεργάτες της Navios αγοράζουν το ζεύγος Panamax

Οι συνεργάτες της Navios αγοράζουν το ζεύγος Panamax

Έλληνας ιδιοκτήτης και χειριστής πλοίων ξηρού φορτίου χύδην και εμπορευματοκιβωτίων Navios Maritime Partners συμφώνησε να αγοράσει δύο πλοία Panamax που κατασκευάστηκαν το 2006.

Όπως ενημερώθηκαν, τα 74.500 dwt πλοία θα αγοραστούν από ένα ανώνυμο συμβαλλόμενο μέρος με συνολική τιμή αγοράς 22 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Τα πλοία αναμένεται να παραδοθούν στο ιδιόκτητο στόλο της Navios Partners εντός του 1ου τριμήνου του 2018.

Με βάση τους υφιστάμενους χάρτες των πλοίων και το τρέχον περιβάλλον, τα πλοία αναμένεται να παράγουν περίπου 4,8 εκατομμύρια δολάρια EBITDA για το πρώτο έτος, δήλωσε ο Navios Partners.

Η εταιρεία αναμένεται να χρηματοδοτήσει την εξαγορά με μετρητά στον ισολογισμό της και σε τραπεζικό χρέος 14,3 εκατομμυρίων δολαρίων, που λήγει το 2023 και φέρει τόκο στο LIBOR πλέον 300 bps ετησίως.

Μετά την τελευταία εξαγορά, η Navios Partners ελέγχει ένα στόλο 38 πλοίων.