Νέο μοντέλο πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Στα πλαίσια νέων καινοτομιών τα ναυπηγεία Kyokuyo Shipyard ανέπτυξαν ένα νέο μοντέλο πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, όπου το ημισφαιρικό σχήμα του στην πλώρη μείωσε την αντίσταση του αέρα σημαντικά.

Αποτέλεσμα αυτής της καινοτομίας, το συγκεκριμένο πλοίο να μειώνει τη χρήση ενέργειας κατά 11%, όπου σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ικανό να μεταφέρει (παράδειγμα) 2.000 αυτοκίνητα, σημαίνει 807 τόνους λιγότερα καύσιμα ετησίως το οποίο αντιστοιχεί σε 2.500 τόνους λιγότερες εκπομπές CO2.

Το 7300GT που κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία Kyokuyo Shipyard και είναι κατασκευασμένο πάνω σε αυτό το νέο μοντέλο αεροδυναμικού πλοίου και συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομία των καυσίμων αλλά και στους ρύπους.