Τα scrubbers αποτελούν τη νέα πρόκληση για τη διεθνή ναυτιλία

Τα scrubbers αποτελούν τη νέα πρόκληση για τη διεθνή ναυτιλία

Αυξημένη ζήτηση για scrubbers προβλέπεται για το 2018, σύμφωνα με την Wärtsilä. Όπως αναφέρθηκε πρόσφατα από τον πρόεδρο της Wärtsilä Marine Solutions, κ. Roger Holm, παρατηρήθηκε μία σημαντική αύξηση στην ζήτηση για scrubbers στα πλοία από το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους πραγματοποιήθηκαν παραγγελίες για 77 scrubbers από ναυτιλιακές εταιρείες.

Όπως τονίζει ο κ. Holm η ζήτηση αναμένεται να είναι αυξημένη και το 2018, ενόψει του διεθνή κανονισμού του IMO για χαμηλή περιεκτικότητα θείου (0,5%) στα καύσιμα, ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2020.

Το γεγονός αυτό ωθεί πολλούς πλοιοκτήτες και πλοιοκτήτριες εταιρείες προς την εξεύρεση λύσεων οι οποίες να ανταποκρίνονται στις διεθνείς απαιτήσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που οι ναυτιλιακές εταιρείες προχωρούν σε παραγγελίες για scrubbers ή και σε άλλες εναλλακτικές λύσεις όπως η χρήση του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου.

Πηγή κειμένου :naftikachronikagr