Φωτογραφία του μήνα (Νοέμβριος 21) Blue Star Delos στην Σαντορίνη

Φωτογραφία του μήνα

Στηρίζοντας αυτήν την νέα ενότητα (φωτογραφία του μήνα) για τον μήνα Νοέμβριο 21, θα αναρτήσουμε το Blue Star Delos, σε μια αναχώρηση του από την Σαντορίνη.