Αρχή λιμένων Κύπρου: Εκποίηση για χρήση του Ρυμουλκού Σκάφους «ΟΘΕΛΛΟ»

Αρχή Λιμένων Κύπρου

1 Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ζητά προσφορές για τον πιο πάνω διαγωνισμό.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού και τυχόν εγκυκλίων που θα εκδοθούν, με δική τους ευθύνη, από την ιστοσελίδα της Αρχής στη διεύθυνση www.cpa.gov.cy «Διαγωνισμοί Προσφορών».

3. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, 11 Ιανουαρίου 2019.