Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών του διευθυντή του σχεδίου και designer

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. πρόθεση εισέρχεται σε μια συμφωνία παροχής συμβουλών με Υπεύθυνος Έργου και σχεδιαστών (στο εξής: η PMD), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την κατάρτιση και την έγκριση των μελετών του έργου, την επίβλεψη της κατασκευής του έργου και την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του 2016 HRCA.

Για τους σκοπούς αυτούς πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι διαθέσιμη στο Τεχνικό Διεύθυνσης του ΟΛΠ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν επίσης να λάβουν (αν το επιθυμούν) ένα αντίγραφο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, από την παραπάνω διεύθυνση, μέχρι τις 7 ημέρες (συμπεριλαμβάνεται), πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών που είναι το αργότερο στις 15: 00 ώρες (χρόνος Ελλάδα) από τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017.

Ο αρμόδιος υπάλληλος να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφορών είναι ο κ Παντελής Καζατζή, τηλ: +30 2104550189, φαξ: +30 2104550187, e-mail: προμήθεια @ olp.gr / kazatzisp@olp.gr.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες λεπτομέρειες:

http://www.olp.gr/el/contests-declarations/itemlist/category/87-promithion